Sentral Driftstyring (SD)

-Styring av bolig og næring via mobiltelefon/nettleser.

-Enkle SD anlegg for næring der et tradisjonelt SD anlegg ikke er hensiktsmessig.

-Klargjøring/omprogrammering av eksisterende KNX anlegg for integrasjon av SD anlegg over OPC og Bacnet.