Sentral Driftstyring (SD) NETxAutomation

-Styring av bolig og næring via mobiltelefon/nettleser.

– Tradisjonelt SD anlegg.

-Styring av bolig og næring via mobiltelefon/nettleser.

-Klargjøring/omprogrammering av eksisterende KNX anlegg for integrasjon av SD anlegg over OPC, KNX og Bacnet.

Forside.
Visualisering av varmeanlegg.
Visualisering av ventilasjon.
Optimizer.
Oversikt over plan, kan vise blant annet er temperatur. Det er mulig å legge inn f.eks. settpunktjustering på byggets plantegning.
Oversikt over alarmer, viser aktive og tidligere alarmer.
Mulighet for kalenderstyring.
Eks. visualisering av maksvokter.
Eksempel på temperatur logg, kan vise over kortere eller lengre perioder.
Eksempel på logg for maksvokter.
Visualisering gjødselblander.